O firme

Obchodné meno: GAPAL TOUR s.r.o.

IČO: 47118059

DIČ: 2023762983

Obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č.:34109/N

 

Predmet činnosti: osobná cestná doprava, nepravidelná autobusová doprava vnútroštátna,

medzinárodná nepravidelná autobusová doprava.